Không hiện lại cái này

FXTM Invest giúp bạn tự động sao chép giao dịch từ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn.

Bạn chỉ phải trả phí cho Nhà quản lý Chiến lược khi bạn có lợi nhuận, nên lợi ích của họ gắn liền với việc không ngừng tinh chỉnh và cải thiện chiến lược của mình để tạo ra thành quả tốt nhất.

Cách chọn Nhà quản lý Chiến lược Câu hỏi thường gặp
1
Chọn Nhà quản lý Chiến lược
2
Nạp tiền
3
Tự động sao chép giao dịch của Nhà quản lý Chiến lược
4
Thu tiền về khi họ tạo ra lợi nhuận
5

Nhà quản lý Chiến lược

Chọn Nhà quản lý Chiến lược của bạn dựa trên số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận rủi ro.

Chỉ gồm Nhà quản lý Chiến lược hàng đầu

Cập nhật lần cuối: 16:43 GMT +03:00

Sắp xếp

Sắp xếp theo
×

Bộ lọc
Bộ lọc
×
Số Người theo dõi Tối thiểu
Lợi nhuận Tối thiểu %
Phân phối Lợi nhuận Tối đa %
Giải ngân Tối đa %
Mức rủi ro Tối đa

0.00
Tỷ suất Lợi nhuận %
0
Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý ()
1
ForexHacker
smart-trading

ForexHacker

1256.07
Tỷ suất Lợi nhuận %
227
Người theo dõi
100K
Tiền Được quản lý ($)
2
aqaa
Turkey
Neo11

aqaa

1290.90
Tỷ suất Lợi nhuận %
257
Người theo dõi
210K
Tiền Được quản lý ($)
3
ChocolateFx
SnickersPro

ChocolateFx

507.13
Tỷ suất Lợi nhuận %
571
Người theo dõi
390K
Tiền Được quản lý ($)
4
ChocolateFx
IbnESina

ChocolateFx

482.20
Tỷ suất Lợi nhuận %
176
Người theo dõi
90K
Tiền Được quản lý ($)
5
King Trader
Switzerland
King-Trader-USD

King Trader

824.38
Tỷ suất Lợi nhuận %
6
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
6
FxProfessor
Paramount

FxProfessor

2695.21
Tỷ suất Lợi nhuận %
319
Người theo dõi
190K
Tiền Được quản lý ($)
7
PI_MI
a_0901

PI_MI

3125.45
Tỷ suất Lợi nhuận %
105
Người theo dõi
30K
Tiền Được quản lý ($)
8
SyedFaraz
TradeWithFaraz

SyedFaraz

585.96
Tỷ suất Lợi nhuận %
232
Người theo dõi
100K
Tiền Được quản lý ($)
9
aqaa
Turkey
Stable1

aqaa

1246.74
Tỷ suất Lợi nhuận %
420
Người theo dõi
540K
Tiền Được quản lý ($)
10
YasRom
LuvRanjan

YasRom

318.90
Tỷ suất Lợi nhuận %
46
Người theo dõi
20K
Tiền Được quản lý ($)
11
aqaa
Turkey
Mirac1e

aqaa

309.75
Tỷ suất Lợi nhuận %
84
Người theo dõi
80K
Tiền Được quản lý ($)
12
Detective Conan
Republic of Korea
CapitalFirst

Detective Conan

1087.93
Tỷ suất Lợi nhuận %
409
Người theo dõi
950K
Tiền Được quản lý ($)
13
KAS Trading
Sri Lanka
KAS_Saver

KAS Trading

211.16
Tỷ suất Lợi nhuận %
29
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
14
Forex Wisdom
Malaysia
Pangolin

Forex Wisdom

545.52
Tỷ suất Lợi nhuận %
50
Người theo dõi
20K
Tiền Được quản lý ($)
15
KoalaPro
Chatty

KoalaPro

382.81
Tỷ suất Lợi nhuận %
2
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
16
Forex_Team
Chile
Forex_America

Forex_Team

2552.05
Tỷ suất Lợi nhuận %
43
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
17
CountryRoad
China
JunFeng

CountryRoad

359.42
Tỷ suất Lợi nhuận %
62
Người theo dõi
20K
Tiền Được quản lý ($)
18
Forex_Fox
Tooty

Forex_Fox

323.99
Tỷ suất Lợi nhuận %
4
Người theo dõi
< 10K
Tiền Được quản lý ($)
19
Odie135 - ORD
Indonesia
ORD-Equity

Odie135 - ORD

266.71
Tỷ suất Lợi nhuận %
62
Người theo dõi
50K
Tiền Được quản lý ($)
20
TM PLUS
Republic of Korea
js19194

TM PLUS

1578.95
Tỷ suất Lợi nhuận %
30
Người theo dõi
10K
Tiền Được quản lý ($)
Không tìm thấy dữ liệu trùng khớp

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).